time is money

Various - brasil - 4 i tropicalisti


De Centrale telt ongeveer leden die ons 2-maandelijkse magazine gratis ontvangen. Elk jaar organiseren wij een prestigieuze gala-avond waar verschillende personaliteiten uit de Vlaamse en nationale overheid worden uitgenodigd. Onze Raad van Beheer bestaat uit 21 leden die om de 2 jaar democratisch via verkiezingen worden verkozen waaronder tevens 1 voorzitter, 1 secretaris, 3 penningmeesters en  2 vice-voorzitters.


Various - Brasil - 4 I TropicalistiVarious - Brasil - 4 I TropicalistiVarious - Brasil - 4 I TropicalistiVarious - Brasil - 4 I Tropicalisti

cv.yaksnyetis.infoqq.yaksnyetis.info